Oteiza: memoria y apropiaciones = Oteiza: oroimena eta emanak