Baginen bagara: Emakume artistak: Ikusgarritasun(ez)aren logikak: San Telmo Museoko eta Gipuzkpako Foru Aldundiko bildumak = Baginen bagara: Artistas mujeres: Lógicas de la (in)visibilidad: Colecciones del Museo San Telmo y de la Diputación Foral de Gipuzkoa