A Carles Llorca dels seus amics: trenta-un artistes i escriptors